Kands.pl | Projekty unijne
824
page,page-id-824,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji”

Nazwa Beneficjenta: Tylec Roman FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNA ”TRANS – ROWER”

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które będą podstawa budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Trans Rower na rynku krajowym. Projekt inwestycyjny polega na zakupie specjalistycznych i innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, i organizacyjnej, oraz zaawansowanych technologii ICT, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjna na rynku krajowym.

Zapytanie Ofertowe >>szczegóły<<

Wybór oferty

Dnia 03.12.2014 skierowano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców / dostawców:

– OPTeam S.A

– Netrix Group Sp. Z o.o.

– Galsoft

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Galsoft Robert Bożek, ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, NIP: 684 100 33 42. Oferta została zaakceptowana i potwierdzono realizację zamówienia.

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPK.01.01.00-18-529/13-00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

logo_1

W związku z realizacją projektu: ?Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Poprzez Wdrożenie Innowacji?

(Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-529/13) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

na zakup maszyn do produkcji kół rowerowych. Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Proszę o zapoznanie się z poniższym dokumentem i przesłaniem Państwa oferty na specjalnie załączonym formularzu w ciągu 7 dni

licząc od dnia otrzymania tego zapytania. Wszelkich informacji udzielimy drogą e-mail transrower.biuro@gmail.com

lub pod numerem telefonu +48(14)68 28 324 >>>szczegóły<<<

Wybór oferty

22.09.2014 skierowano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców / dostawców:

– Marchetti S.R.L (Włochy)

– Holland Mechanics (Holandia)

– Bike Machinery (Włochy)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Holland Mechanics, Flevostrat 54, 1442 Purmerend, Holandia. Oferta została zaakceptowana i potwierdzono realizację zamówienia.

 

In connection with the European Union project: „Increase the Competitiveness of Enterprises through the Implementation of Innovation

(number of funding application: WND-RPPK.01.01.00-18-529/13) we are asking you to submit a price quotation

for the purchase of bicycle wheel building machinery. Description of the subject mark is in the specification annexed to this query. Please read this document and submit your offer on a specially enclosed form, signed and stamped by representative person, within 7 days

from the date of receipt of this query. If you have any questions, please do not hesitate to contact with me by e-mail: transrower.biuro@gmail.com

or by phone +48 (14) 68 28 324 (mobile +48 796 891 157) >>>details<<<

Approval of offer

Inquiry offer has been sent on 22.09.2014 to three manufacturers / supplier:

– Marchetti S.R.L (Italy)

– Holland Mechanics (Netherland)

– Bike Machinery (Italy)

The best offer was presented by company Holland Mechanics, Flevostrat 54, 1442 Purmerend, Netherland. The offer has been accepted and the order has been confirmed.

 

innowacyjna gospodarka2 parp 2 unia europejska2

Tylec Roman FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNA „TRANS-ROWER” realizuje projekt

pt. „ Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu B2B, który pozwoli zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Tylec Roman FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNA „TRANS-ROWER” – Partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować realizowane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami procesy biznesowe, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii Tylec Roman FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNA „TRANS-ROWER”- Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów Partnerów z potencjałem Tylec Roman FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNA „TRANS-ROWER”. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

 

Zasięg: krajowy

Rynek docelowy: Polska

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-111/13

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

ue2